Stichting URWALD

 

 

Collectief Walden is onderdeel van Stichting Urwald. Stichting Urwald is een initiatief van de collectief-leden en heeft ten doel: het op creatieve en kunstzinnige wijze bijdragen aan bewustwording over de waarde en het belang van landschap en natuur. De stichting wordt onafhankelijk bestuurd.

 

Voor de officiële gegevens en meer informatie over de bestuurssamenstelling, het beleidsplan en het beloningsbeleid van Stichting Urwald, zie:

 

ANBI gegevens Stichting Urwald

Bestuursverslagen 2014 en 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Bestuursverslag en Jaarrekening 2016

Bestuursverslag en Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Bestuursverslag 2018

Jaarrekening 2019

Bestuursverslag 2019

Bestuursverslag 2020

Jaarrekening 2020

PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 december 2018. De persoonsgegevens worden verwerkt door: Stichting Urwald.


Stichting Urwald verkrijgt (persoons)gegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via post, email, telefoon, app of mondeling. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van dienstverlening en/of samenwerking. Stichting Urwald verwerkt de volgende categorieën van (persoons)gegevens:

- contactgegevens, zoals (e-mail)adres en telefoonnummers.

 

Stichting Urwald verwerkt deze (persoons)gegevens voor diverse doeleinden, zoals: het onderhouden van contact / een goede en efficiënte dienstverlening / facturering.